Bach – Schütz – Desprez – Mendelssohn – Schönberg

 

am Sonntag, dem 22. Oktober 2000, um 20:00 Uhr

Emmaus-Kirche
Lausitzer Platz 8a, 10997 Berlin
 

Werke von J.S. Bach, Schütz, Desprez, Mendelssohn Bartholdy und Schönberg