Bach – Honegger

 

am Freitag, dem 22. Dezember 2000, um 20:00 Uhr

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, Berlin
 

Johann Sebastian Bach: Magnificat, Kantate BWV 50: Nun ist das Heil und die Kraft

Arthur Honegger: Une Cantate de Noël