Bach – Reger – Praetorius – Eccard – Bodenschatz – Ansohn

 

am Sonntag, dem 15. Dezember 1985, um 20:00 Uhr

Emmaus-Kirche
Lausitzer Platz 8a, 10997 Berlin
 

Werke von J.S. Bach, Reger, Praetorius, Eccard, Bodenschatz und Ansohn